Kết quả tìm kiếm "modern talking"

Kết quả tìm kiếm tag "modern talking".
You’re My Heart, You’re My Soul – Modern Talking
You’re My Heart, You’re My Soul là bản hit đầu tiên của Modern Talking và cũng là ca khúc từng "lũng đoạn" thế hệ 6x, 7x và đầu 8x của Việt Nam. Mỗi mùa xuân về, các cuốn băng cassette nhạc quốc tế không thể thiếu ca khúc kinh điển này.

Liên kết logo

  • Thành Nha XYZ
  • Cách TUI tự học tiếng Anh
 

Quảng cáo