Nguyên tắc cộng đồng

Lời dịch của TUI là một cộng đồng phi lợi nhuận với mong muốn tổng hợp những ca khúc nổi tiếng để tất cả mọi người vừa thưởng thức âm nhạc vừa có thể học tiếng Anh một cách hiểu quả.
Các nội dung do cả cộng đồng tạo lên do đó mọi người chỉ lấy đây là tham khảo và bồ sung thêm hiểu biết cho chính mình.

 
 

Quảng cáo

 
 
Links: Shin tea, Trà Thái Nguyên