Kết quả tìm kiếm "diamonds"

Kết quả tìm kiếm tag "diamonds".
Diamonds - Rihanna
"Diamonds" (tạm dịch: Hột xoàn) là một bài hát được thu âm bởi nữ ca sĩ người Barbados Rihanna, và đồng thời cũng là đĩa đơn đầu tiên từ album phòng thu thứ bảy của cô, Unapologetic (2012).

Liên kết logo

  • Thành Nha XYZ
  • Cách TUI tự học tiếng Anh
 

Quảng cáo