HipHop - Rap

Hip Hop là một thể loại âm nhạc và trào lưu văn hoá xuất hiện từ những năm 70 tại Bronx, New York.
 

Quảng cáo

 
 
Links: Shin tea, Trà Thái Nguyên